ჩვენს შესახებ

/ჩვენს შესახებ
ჩვენს შესახებ2018-09-21T14:47:40+00:00

შპს ინფოზავრი ჯგუფი გახლავთ წამყვანი ინტეგრატორი ბიზნესის ავტომატიზაციის ისეთ სფეროში, როგორებიც არის ვაჭრობა, წარმოება, დასაწყობება და სხვადასხვა სახის სერვისები.

შპს ინფოზავრი ჯგუფი სპეციალიზირდება სავაჭრო და მომსახურების ობიექტების ტექნიკური დახმარების სერვისზე.

თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვით იგი უზრუნველყოფს თქვენი ორგანიზაციის მომსახურე წერტილების მოწყობას და მის მდგრადობას, აუმჯობესებს მომსახურების დროს და ხარისხს და მიზანმიმართულად ავითარებს თქვენი ბიზნესის ზრდისათვის აუცილებელ ტექნოლოგიური განვითარების პროცესებს.

გადარეკვის მოთხოვნა